لیست پروژه های در حال اجرا

نام پروژه دسته بندیتعداد پیشنهاد زمان باقی مانده
طراحی اپلیکیشن برای یک سایت برنامه نویسی موبایل 2 در حال اجرا
طراحی جلد کتاب طراحی گرافیک 3 در حال اجرا
ترجمه مقاله مربوط به رشته پلیمر ترجمه انگلیسی 2 در حال اجرا
افزایش بازدید سایت فروش و بازاریابی 1 در حال اجرا
طراحی با اتوکد Autodesk Autocad 2 در حال اجرا
ترجمه مقاله اقتصادسنجی ترجمه انگلیسی 4 در حال اجرا
طراحی سایت دو زبانه برنامه نویسی و طراحی سایت 1 در حال اجرا
ترجمه تخصصی پزشکی ترجمه انگلیسی 3 در حال اجرا
ترجمه تخریب ( گروه پلیمر ) ترجمه انگلیسی 5 در حال اجرا