درباره دانش ایران

سایت جاب دو ( Job Do ) به عنوان یک بازار کار آنلاین محلی برای برگزاری مناقصات آنلاین ( هر نوع خدمات کوچک و بزرگی که در سایت قابل عرضه باشد ) می باشد که با معرفی کارفرمایان و پیمانکاران (  فریلنسر ها ) امکان برقراری ارتباط و یا انجام پروژه را به صورت کاملا امن فراهم میکند .

کلیه خدمات و پروژه های درخواستی توسط کاربران سایت انجام می شود و جاب دو به عنوان ناظر در کلیه مراحل انجام پروژه ( ارائه پیشنهاد ،پیش پرداخت ، پرداخت ، ارسال پروژه ، تایید پروژه و تسویه نهایی ) در کنار کاربران خواهد بود .

در سایت جاب دو فریلنسر ها میتوانند در کنار کار اصلی خود ، متناسب با تخصص خود ،  شغل دوم داشته باشند و کارفرمایان نیز میتوانند با برونسپاری کارها هزینه های استخدامی ،  بیمه و ... خود را کنترل کنند و با توجه به رزومه کاری فریلنسر ها ( پیمانکاران ) کار های خود را با هزینه ای مناسب با کیفیت عالی انجام دهند .