لیست پروژه ها

نام پروژه دسته بندیتعداد پیشنهادبودجه زمان باقی مانده
ساخت کلیپ آموزش زبان آلمانی ( 2 ) آموزش زبان های خارجی 0 700,000
ساخت کلیپ آموزش زبان فرانسوی آموزش زبان های خارجی 0 1,000,000
ساخت کلیپ آموزش زبان آلمانی آموزش زبان های خارجی 0 1,000,000