لیست پروژه ها

نام پروژه دسته بندیتعداد پیشنهادبودجه زمان باقی مانده
کدنویسی برای چند سروری برنامه نویسی و طراحی سایت 1 100,000
ترجمه مقاله پلیمری 2 ترجمه انگلیسی 4 60,000
خرید ضایعات PET خرید و فروش ضایعات 1 6,000,000