لیست پروژه ها

نام پروژه دسته بندیتعداد پیشنهادبودجه زمان باقی مانده
ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی ترجمه انگلیسی 2 100,000
ساخت تیزر و موشن گرافی ساخت تیزر و انیمیشن 0 700,000
اپلیکیشن پیام رسان برنامه نویسی موبایل 0 1,500,000