لیست پروژه های لغو شده

نام پروژه دسته بندیتعداد پیشنهاد زمان باقی مانده
ترجمه مقاله Rapid methods of polymer ... ترجمه انگلیسی 6 لغو شده
برنامه نویسی درگاه پرداخت برنامه نویسی 3 لغو شده
عضو گیری برای سایت Job Do فروش و بازاریابی 5 لغو شده
طراحی صفحه فرود ، تبلیغات ، طراحی گرافیک 1 لغو شده
ترجمه مقاله ترجمه انگلیسی 3 لغو شده