پیشنهاد های پروژه ترجمه 5 صفحه ای به انگلیسی با کیفیت و قیمت مناسب

مبلغ کل : 17500درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 3تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/03/27

پروژه های موفق این پیمانکار : 15   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (88%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :