پیشنهاد های پروژه افزایش بازدید سایت

مبلغ کل : 150000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 30تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/01/19

پروژه های موفق این پیمانکار : 10   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :