تحقیق آماری موضوع بحث رگرسیون
منقضی شده

توضیح پیرامون پروژه :

سوال : تحقیق حداقل چند صفحه باشد ؟ پاسخ : مفید باشه مطالبش و کمتر از 20 صفحه هم نباشه