ترجمه مقاله در خصوص نوآوری
انجام شده

توضیح پیرامون پروژه :

حدکثر بودجه اعلام شده توسط کارفرما : 250000

مشاهده پیشنهاد ها (2) دانلود فایل پیوست شده