ترجمه 2 ""تخصصی پلیمر""
انجام شده

توضیح پیرامون پروژه :

حدکثر بودجه اعلام شده توسط کارفرما : 90000

مشاهده پیشنهاد ها (3) دانلود فایل پیوست شده