پیشنهاد های پروژه انجام پرداخت آنلاین در سایت

مبلغ کل : 45000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 3تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/08/22

پروژه های موفق این پیمانکار : 14   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (87%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :