پیشنهاد های پروژه طراحی بنر تبلیغاتی در 3 نوع در سایز های مختلف

مبلغ کل : 349000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 10تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/06/26

پروژه های موفق این پیمانکار : 14   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (87%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :