لیست پروژه های در حال اجرا

نام پروژه دسته بندیتعداد پیشنهاد زمان باقی مانده
طراحی اپلیکیشن برای یک سایت برنامه نویسی موبایل 2 در حال اجرا
طراحی جلد کتاب طراحی گرافیک 3 در حال اجرا
طراحی logo طراحی لوگو و بنر 1 در حال اجرا
ترجمه مقاله ترجمه انگلیسی 3 در حال اجرا
ترجمه مقاله مربوط به رشته پلیمر ترجمه انگلیسی 2 در حال اجرا
ترجمه 2 ""تخصصی پلیمر"" ترجمه انگلیسی 3 در حال اجرا