سایتی مشابه فیلمو
در انتظار تایید قیمت

توضیح پیرامون پروژه :

بودجه اعلام شده توسط کارفرما
حداقل : 0 تومان
حداکثر : 1,000,000 تومان


مشاهده پیشنهاد ها (1)
سوال : با سلام ، مبلغ پیشنهادی 1 میلیون تومان بدون قفل نرم افزاری پیشنهاد میگردد . برای ایجاد نرم افزار ویندوز + قفل گذاری بر روی فیلم قیمت 4 میلیون تومان پیشنهاد میگردد