خطا

دسترسی به این بخش برای اعضا امکان پذیر می باشد .

راه های کسب امتیاز:
1- عضویت در سایت یک امتیاز و غیرقابل تکرار
2- به ازای هر پروژه انجام شده ( پیمانکار ) دو امتیاز
3- به ازای هر درخواست پروژه که با موفقیت به پایان رسیده باشد (کارفرما )یک امتیاز
4- دعوت و عضویت کاربر جدید ( لینک دعوت نامه ) هر عضو جدید یک امتیاز
5- شرکت در مسابقه " 4 دقیقه با کتاب " هر کتاب یک امتیاز


لیست برندگان قرعه کشی